Log ind på Intranettet
Til forsiden

Sct. Andreas Ordenens historie

Logearbejdet indstillet under krigen

I årene omkring 2. verdenskrig blev logearbejdet indstillet, første gang fra 11. april 1940 og frem til oktober 1940, derefter igen fra den 29. august 1943, da besættelsesmagten erklærede undtagelsestilstand og forbød afholdelse af logemøder. Logearbejdet genoptoges først igen den 1. oktober 1945, og meddelelse om åbningen blev sendt ud til 199
brødre.
 

100 års jubilæum

Ordenens 100 års jubilæum blev fejret med en åben reception om formiddagen i Ordenens logesal og konversationslokaler og om aftenen med gallamiddag i Moltkes Palæ. I samme forbindelse bliver Ordenens første stormesters gravsted på Assistent Kirkegård istandsat.
 

Frederiksberg Allé 11

Over årene er det ofte kommet til drøftelser om en større istandsættelse af logehuset eller en eventuel flytning til andre lokaler og mange forslag har været fremme. Årene fra 2010 til 2012 gik med at diskutere for og imod en flytning. Det stod klart, at det ville blive en meget bekostelig affære at istandsætte Frederiksberg Alle'11, så man måtte se sig om efter nye lokaler, der kunne erstatte de gamle.
 

Broholm Kirke i Hvidovre

Valget faldt på Broholm kirke i Hvidovre, der med forandringer kunne bringes til at opfylde Ordenens ønsker. I 2012 faldt købet af Broholm Kirke og salget af Frederiksberg Alle'  11 på plads, og i 2013 kunne Sct. Andreas Ordenens nye domicil endelig åbnes, og 1. juni 2013 kunne brødrene endelig præsentere de nye lokaler for alle interesserede.

I dag har vi et hus, der opfylder alle vores ønsker og forventninger, og vi tror og håber, at det er lykkedes at
bringe ånden fra det over hundredeårige gamle logehus på Frederiksberg med os til Hvidovre.
 

Antal brødre

Over årene har antallet af brødre svinget meget, fra 205 brødre i 1946 til i dag hvor vi er 56.

Det er med glæde at vi i dag kan konstatere, at interessen for Ordenen er voksende, idet vi modtager flere og flere forespørgsler om Ordenen.
 

Sammenlægning

Flere gange har der været henvendelser fra andre ordener om sammenlægning med Sct. Andreas Ordenen, men indtil videre er de førte drøftelser ikke blevet til noget.

Igennem årene har der været nedsat forskellige råd, der alle har udfyldt en funktion i social eller humanitær forstand, da det er en vigtig del af Sct. Andreas Ordenens arbejde, at der udvises samfundssind og sandt brodersind.
 

Sociale opgaver

De sociale opgaver, som Ordenen tidligere havde taget sig af, forandrede sig i 60`serne og 70`erne, da det nu viste sig, at det ligefrem kunne blive en økonomisk belastning for ældre brødre og enker at modtage hjælp, da hjælp af denne art kunne medføre beskatning eller direkte nedsættelse af deres offentlige sociale ydelser.

I dag bliver vægten lagt på den personlige kontakt med ældre brødre, der ikke længere ser sig i stand til at komme i Ordenen, samt kontakt til Ordenens enker.

Forskellige aktiviteter varetages dels af Ordensrådet, som er Ordenens daglige styrelse og Velfærdsrådet, som er brodervalgt.


 

Ordenens stiftelse

Sct. Andreas Ordenen blev stiftet den 10. marts 1896. Ordenen er et hemmeligt brodersamfund, som er uafhængig og uden tilknytning til andre danske eller udenlandske ordener.

Ordenens gradsystem er opbygget i 6 grader, der igen er opdelt i 2 afdelinger. 1. - 2. grad udgør 1. afdeling. 3. - 6. grad udgør 2. afdeling. Opdelingen i afdelinger har ændret sig over tid. 6. grad kaldes også Kapitlet.
 

Stifterne af Ordenen

7 mænd mødtes i begyndelsen af 1896 for at drøfte oprettelsen af en hemmelig orden. De havde alle været medlemmer af en anden hemmelig orden, men p. g. a. interne stridigheder i denne orden havde deres illusioner om broderskab og åndelig fornyelse fået et knæk og af
respekt for ordenstanken og med de erfaringer de havde, besluttede de at gå egne veje.

Første møde i Ordenen

Det første møde blev holdt den 17. marts i Hotel Wied i Helgolandsgade nr. 15, hvor Ordenen lejede sig ind til en årlig leje på kr. 65,00. På dette første møde valgtes justitsråd J. A. M. Schmidt til Ordenens Stormester.

Det første år var medlemstallet kun beskedent, ved årets slutning var medlemstallet på 15 brødre.

 

Voksende medlemstal

I året 1897 var antallet af brødre steget til 37 og man måtte leje et lokale mere i Hotel Wied. I 1899 flyttede hotellet til Vesterbrogade, og Ordenen fulgte med, dog mere af nød end af lyst. Allerede i 1898 blev der arbejdet på at Ordenen kunne få sin egen bygning. Dette var dog ikke så ligetil, men der var blevet for lidt plads i Hotel Wied, så i år 1900 flyttede man til ny lokaler i ”Prins Wilhelms Palæ” på Sct. Annæ Plads. Det varede dog ikke længe, før pladsen også der blev for
trang. Ordenen var nu vokset til 49 brødre, så planerne om egen logebygning tog igen fart. Den 10. marts 1902 dannedes et ejendomsselskab med det formål at få “foden under eget bord”.
 

Ny logebygning

I efteråret 1902 fandt man en egnet bygning på Frederiksberg Alle 11.

Slutsedlen blev skrevet den 2. februar 1903.

Man gik straks i gang med den planlagte indretning, der bl. a. bestod i opførelsen af en logesal samt et alderdomshjem.

Den nye logesal blev indviet den 17. november 1903 i overværelse af samtlige brødre med deres ægtefæller.

I løbet af årene 1902 til 1906 steg antallet af brødre til 141. Omkring 1920 var antallet af brødre steget til 200.
 

Skydeselskab

I 1910 indstiftes et skydeselskab SAOS som fungerer frem til 2000, hvor det p. g. a. vanskeligheder med at finde egnede skydelokaler bliver sat i bero.
 

Ordensblad

Et ordensblad udkom første gang 30. maj 1914 og er siden da udkommet regelmæssigt.


Første stormester dør i 1910

I 1910 dør Ordenens første stormester J. A. M. Schmidt, og i 1926 dør den sidste af Sct. Andreas Ordenens stiftere.

 

Sct. Andreas Ordenen       -       Hvidovrevej 215       -       2650 Hvidovre       -       Tlf. 33 24 70 72       -       info@andreasordenen.dk