Forædling af det enkelte menneske ved at fremme brodersind og broderånd

Frimureriet er ikke en tro

snarere en livsholdning og et læresystem