Ordenens historie

Ordenens stiftelse

Sct. Andreas Ordenen blev stiftet den 10. marts 1896. Ordenen er et hemmeligt brodersamfund, som er uafhængigt af og uden tilknytning til andre danske eller udenlandske ordener.

Ordenens gradsystem er opbygget i seks grader, der igen er opdelt i to afdelinger. 1. afdeling udgøres af 1.-2. grad, mens 2. afdeling udgøres af 3.-6. grad. Opdelingen i afdelinger har ændret sig over tid. 6. grad kaldes også Kapitlet.

Stifterne af Ordenen

Syv mænd mødtes i begyndelsen af 1896 for at drøfte oprettelsen af en hemmelig orden. De havde alle været medlemmer af en anden hemmelig orden, men på grund af interne stridigheder i denne orden havde deres illusioner om broderskab og åndelig fornyelse fået et knæk, og af respekt for ordenstanken og med de erfaringer, de havde, besluttede de at gå egne veje.

Første møde i Ordenen

Det første møde blev holdt den 17. marts i Hotel Wied i Helgolandsgade nr. 15, hvor Ordenen lejede sig ind til en årlig leje på 65 kr. På dette første møde valgtes justitsråd J. A. M. Schmidt til Ordenens Stormester.

Det første år var medlemstallet kun beskedent, ved årets slutning var medlemstallet på 15 brødre.

Voksende medlemstal

I 1897 var antallet af brødre steget til 37, og man måtte leje et lokale mere i Hotel Wied. I 1899 flyttede hotellet til Vesterbrogade, og Ordenen fulgte med, dog mere af nød end af lyst. Allerede i 1898 blev der arbejdet på, at Ordenen kunne få sin egen bygning. Dette var dog ikke så ligetil, men der var blevet for lidt plads i Hotel Wied, så i år 1900 flyttede man til nye lokaler i Prins Wilhelms Palæ på Sct. Annæ Plads. Det varede dog ikke længe, før pladsen også der blev for trang. Ordenen var nu vokset til 49 brødre, så planerne om egen logebygning tog igen fart. Den 10. marts 1902 dannedes et ejendomsselskab med det formål at få “foden under eget bord”.

Ny logebygning

I efteråret 1902 fandt man en egnet bygning på Frederiksberg Alle 11. Slutsedlen blev skrevet den 2. februar 1903.

Man gik straks i gang med den planlagte indretning, der blandt andet bestod i opførelsen af en logesal samt et alderdomshjem.

Den nye logesal blev indviet den 17. november 1903 i overværelse af samtlige brødre med deres ægtefæller.

I løbet af årene 1902 til 1906 steg antallet af brødre til 141. Omkring 1920 var antallet af brødre steget til 200.

Skydeselskab

I 1910 stiftedes et skydeselskab, SAOS, som fungerede frem til 2000, hvor det på grund af vanskeligheder med at finde egnede skydelokaler blev sat i bero.

Ordensblad

Et ordensblad udkom første gang den 30. maj 1914 og er siden da udkommet regelmæssigt.

Første stormester dør i 1910

I 1910 afgik Ordenens første stormester, J. A. M. Schmidt, ved døden, og i 1926 døde den sidste af Sct. Andreas Ordenens stiftere.

Logearbejdet indstilles under krigen

I årene omkring Anden Verdenskrig blev logearbejdet indstillet, første gang fra den 11. april 1940 og frem til oktober 1940, derefter igen fra den 29. august 1943, hvor besættelsesmagten erklærede undtagelsestilstand og forbød afholdelse af logemøder. Logearbejdet genoptoges først igen den 1. oktober 1945, og meddelelse om åbningen blev sendt ud til 199 brødre.

100 års jubilæum

Ordenens 100 års jubilæum blev fejret med en åben reception den 10. marts 1996 om formiddagen i Ordenens logesal og konversationslokaler og om aftenen med gallamiddag i Moltkes Palæ. I samme forbindelse blev Ordenens første stormesters gravsted på Assistens Kirkegård istandsat.

Frederiksberg Allé 11

Gennem årene har der ofte været drøftelser om en større istandsættelse af logehuset eller alternativt en eventuel flytning til andre lokaler, og mange forslag har været fremme. Årene fra 2010 til 2012 gik med at diskutere for og imod en flytning. Det stod klart, at det ville blive en meget bekostelig affære at istandsætte Frederiksberg Allé 11, så man måtte se sig om efter nye lokaler, der kunne erstatte de gamle.

Broholm Kirke i Hvidovre

Valget faldt på Broholm Kirke i Hvidovre, da den med forandringer kunne bringes til at opfylde Ordenens ønsker. I 2012 faldt købet af Broholm Kirke og salget af Frederiksberg Allé 11 på plads, og i 2013 blev Sct. Andreas Ordenens nye domicil endelig åbnet. Den 1. juni 2013 kunne brødrene præsentere de nye lokaler for alle interesserede.

I dag har vi et hus, der opfylder alle vores ønsker og forventninger, og vi tror og håber, at det er lykkedes at
bringe ånden fra det over hundredårige gamle logehus på Frederiksberg med os til Hvidovre.

Antal brødre

Over årene har antallet af brødre svinget meget, fra 205 brødre i 1946 til i dag, hvor vi er 56.

Det er med glæde, at vi i dag kan konstatere, at interessen for Ordenen er voksende, idet vi modtager flere og flere forespørgsler om Ordenen.

Sammenlægning

Flere gange har der været henvendelser fra andre ordener om sammenlægning med Sct. Andreas Ordenen, men indtil videre er de førte drøftelser ikke blevet til realiteter.

Gennem årene har der været nedsat forskellige råd, der alle har udfyldt en funktion i social eller humanitær forstand, da det er en vigtig del af Sct. Andreas Ordenens arbejde, at der udvises samfundssind og sandt brodersind.

Sociale opgaver

De sociale opgaver, som Ordenen tidligere havde taget sig af, forandrede sig i 1960’erne og 70’erne, da det nu viste sig, at det ligefrem kunne blive en økonomisk belastning for ældre brødre og enker at modtage hjælp, fordi hjælp af denne art kunne medføre beskatning eller direkte nedsættelse af modtagernes offentlige sociale ydelser.

I dag bliver vægten lagt på den personlige kontakt med ældre brødre, der ikke længere ser sig i stand til at komme i Ordenen, samt kontakt til Ordenens enker.

Forskellige aktiviteter varetages dels af Ordensrådet, som er Ordenens daglige styrelse, og Velfærdsrådet, som er brodervalgt.