Generel frimurer historie

Frimureriets opståen

Frimureriet er sandsynligvis opstået ud af de gamle håndværkerlaug, som der var så mange af i Europa op gennem middelalderen. Disse laug var meget lokale og holdt stærkt på deres privilegier.  De antog kun nye laugsmedlemmer, som de kendte, eller som blev dem anbefalet af de stedlige laugsmedlemmer. Dette gjorde, at det var svært for nye og tilrejsende håndværkere at få arbejde i lokalsamfundet, og det blev et problem, da de store kirkebyggerier gik i gang. Disse kirker og katedraler var vældige bygningsværker der krævede specialister som lokalsamfundet ikke kunne skaffe. Derfor hentede bygherrerne håndværkere udefra.

Byggehytte eller lodge

Disse håndværkere måtte nødvendigvis havde et sted, hvor de kunne planlægge byggeriet samt udveksle erfaringer, optage nye lærlinge, og udnævne svende og mestre. Dette sted kaldtes en byggehytte eller lodge. Da det var håndværkere, der alle havde deres rod i eksisterende laug, tog de naturligt deres ritualer og traditioner med sig, og byggehytten udviklede sig derfor til stedet, hvor man antog og udnævnte lærlinge, svende og mestre efter ceremonier, der for udenforstående var hemmelige.

Operativt og spekulativt frimureri

Dette er, hvad vi i dag kalder det operative frimureri. Det operative frimureri kendetegner altså den virksomhed, der foregår i traditionelle byggelaug.

Det vi forstår ved frimureri i dag kaldes det spekulative frimureri, det er et personlighedsdannende og spirituelt system. Tanker og ideer om dette dukker først op omkring år 1700.

Første Storloge

I 1717 dannedes den første Storloge i England.

Det spekulative frimureri kan i dag opdeles i to typer. Den ene type er det humanitære frimureri,  hvor det engelske system er det ledende. Dette system har 3 grader.

Den anden type er det esoteriske eller kristne system. Det svenske system er af denne type, og det kan have op til 10 eller 13 grader.

Link til:  Den Svenske Frimurerorden stiftedes 1735.

Link til:  Den Danske Frimurerorden blev stiftet i 1743.

Link Til:  Den Norske Frimurerorden oprettedes i 1749.

Alle arbejder de efter det svenske system.

50 ordener i Danmark

I Danmark er der ca. 50 forskellige ordener, der følger det spekulative frimureri d. v. s. enten det humanitære eller det kristne system. En af disse ordner er Sct. Andreas Ordenen der arbejder efter det svenske system.

Hvad er frimureri?

Frimureriet er ikke en tro, men snarere en livsholdning, den er også et læresystem, hvor man gradvis bliver ført ind i frimureriets legender og symbolverden og derigennem udvikler sin personlighed mod det, der er målet, forædling af det enkelte menneske ved at fremme brodersind og broderånd.